Privacy statement 2020-01-04T10:19:11+00:00

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je gegevens verstrekt aan JIJ beweegt, vallen je gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan. Deze verordening geeft regels ten aanzien van bescherming van jouw persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van een afspraak of het boeken van de inspiratiewandeling via het contactformulier, word jou gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruik ik uitsluitend om de gevraagde service te verlenen. Met andere woorden: om contact te kunnen leggen, om de afspraak te maken of om informatie toe te kunnen sturen.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service zo goed mogelijk te leveren, maak ik een computerbestand aan op jouw naam, een klein dossier. Hierin worden jouw persoonsgegevens bewaard voor de aanmaak van een factuur, maar ook informatie met betrekking tot jouw hulpvraag, jouw doel en een korte notitie vanuit de sessie die relevant is om verder te kunnen gaan met jouw proces. Dit is vertrouwelijke informatie die verder met niemand anders gedeeld wordt dan met mij. Dat wat jij met mij deelt tijdens een sessie in de natuur, blijft in de natuur.

Jouw persoonsgegevens zullen nooit zonder jouw toestemming worden verstrekt aan derden: personen of bedrijven voor commerciƫle exploitatie. Mocht ik in het geval van de inspiratiewandeling samenwerken met een collega, dan vraag ik vooraf jouw toestemming of ik de noodzakelijke persoonsgebonden informatie mag delen met diegene.

Voor de aangifte van btw en inkomstenbelasting maak ik gebruik van een boekhouder die jouw persoonsgegevens, die op de factuur zichtbaar zijn, zal zien en verwerkt voor aangifte. De boekhouder hanteert de regels die voortvloeien uit de AVG. Met de boekhouder heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

JIJ beweegt is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering* van je persoonsgegevens wenst, kun je telefonisch contact met me opnemen of een e-mail sturen.

Katinka van den Berg, t.n.v. JIJ beweegt

06-54977487

E-mail: info@beweegjij.nl

*M.b.t. verwijdering van gegevens ben ik als bedrijf gebonden aan bepaalde wettelijke bewaarverplichtingen van NAW gegevens voor de fiscus.

Vragen

Indien je vragen hebt over het privacy beleid, dan kun je deze richten aan JIJ beweegt en gebruik maken van de hierboven genoemde contactgegevens.

Indien je niet tevreden bent over de begeleiding, kom er dan meteen mee, je kunt dat altijd met mij bespreken.

Wijzigingen

JIJ beweegt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina om het actuele privacy beleid te bekijken.

JIJ beweegt 2020